dhosting
w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika
symbol nazwa
Przewód wolnoleżący Przewód wolnoleżący
Przewód kryty (pod tynkiem) Przewód kryty (pod tynkiem)
Skrzyżowanie przewodów Skrzyżowanie przewodów
Spadek przewodu Spadek przewodu
Przejście przez mur luźne Przejście przez mur luźne
Przejście przez mur z uszczelnieniem Przejście przez mur z uszczelnieniem
Rura spalinowa Rura spalinowa
Połączenie na wąż Połączenie na wąż
Reduktor ciśnienia Reduktor ciśnienia
Gazomierz Gazomierz
Kuchenki gazowe 1, 2, 3 palnikowe Kuchenki gazowe 1, 2, 3 palnikowe
Piec kuchenny gazowy Piec kuchenny gazowy
Piec ogrzewczy Piec ogrzewczy
Podgrzewacz wody Podgrzewacz wody
Odwadniacz Odwadniacz

...