dhosting
w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

przez użytkownika
symbol nazwa
Przewód dopływowy (doprowadzający) Przewód dopływowy (doprowadzający)
Przewód odpływowy (odprowadzający) Przewód odpływowy (odprowadzający)
Przewód odpowietrzający Przewód odpowietrzający
Kocioł Kocioł
Wydłużka lirowa gładka Wydłużka lirowa gładka
Wydłużka dławicowa sprawna Wydłużka dławicowa sprawna
Grzejnik z rur gładkich poziomych Grzejnik z rur gładkich poziomych
Grzejnik z rur gładkich pionowych Grzejnik z rur gładkich pionowych
Grzejnik - rura pojedyncza żebrowana Grzejnik - rura pojedyncza żebrowana
Grzejnik z rur żebrowanych Grzejnik z rur żebrowanych
Grzejnik z radiatorów Grzejnik z radiatorów

...