pytanie zadane 7 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy
Czym się zajmowali?

1 odpowiedź

odpowiedź 9 grudnia 2015 przez użytkownika

Antytrynitarze to osoby należące do odłamu reformy odrzucającej wiarę w Trójcę Świętą. Odłam ten uważał również Chrystusa za istotę ludzką. Zakładają oni tylko wiarę w jedną osobę, a mianowicie wiarę w Boga

Słowo anty oznacza przeciwieństwo, a słowo trititas oznacza Trójcę w języku łacińskim. Stąd tez nazwa odłamu, który zaprzeczał, przeciwstawiał się Trójcy Świętej, czyli Antytrynitarze. Prócz tego, że odwracał się on od Trójcy, nie godził się również na chrzest dzieci, gdyż one same nie mogły podjąć samodzielnej decyzji odnośnie ich wiary i przynależności do niej. Chrzcić powinni się wyłącznie osoby dorosłe. Antytrynitarze żądali równości wszystkich wiernych, potępiali bogactwo, odrzucali wojny czy sprawowanie urzędów. Przeciwko nim występowali katolicy i protestanci. 

Do najbardziej znanych osób, będących antytrynitarzami należeli m.in.:

- Izaak Newton - znany ze stworzenia zasad dynamiki i prawa ciążenia; genialny matematyk, astronom, fizyk, historyk i alchemik.

- Erazm z Rotterdamu - pedagog, filozof, katolicki duchowny.

- Andrzej Frycz Modrzejewski - polityk, sekretarz królewski w czasach renesansu.

- Marcin Czechowic - teolog, pisarz i poeta religijny. Uważany za pioniera pacyfizmu w Polsce.

Obecnie antytrynitarze to Adwentyści Dnia Siódmego, Chrześcijanie Dnia Sobotniego, Jednota Braci Polskich, Świadkowie Jehowy, Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa, Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego oraz Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego. 

...