dhosting
pytanie zadane 7 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 7 maja 2017 przez użytkownika
symbol nazwa
wodomierz Wodomierz łączony na gwint
zawór czerpany wody zimnej i gorącej Zawór czerpany wody zimnej i gorącej
zawór czerpalny ruchomu Zawór czerpalny ruchomy
zawór mufowy Zawór mufowy
zawór kurkowy kołnierzowy Zawór kurkowy kołnierzowy
zawór grzybkowy kołnierzowy Zawór grzybkowy kołnierzowy
Zawór grzybkowy skośny Zawór grzybkowy skośny
Zasuwa kołnierzowa Zasuwa kołnierzowa
Zasuwa kielichowa Zasuwa kielichowa
Zawór zwrotny (wzniesiony) Zawór zwrotny (wzniesiony)
Zawór zwrotny (klapowy) Zawór zwrotny (klapowy)
Zawór dławiący (klapowy) Zawór dławiący (klapowy)
Zawór redukcyjny Zawór redukcyjny
Zawór kątowy Zawór kątowy
Hydrant pożarowy Hydrant pożarowy
Natrysk stały Natrysk stały
Natrysk na wężu Natrysk na wężu
Spłukiwacz pod ciśnieniem Spłukiwacz pod ciśnieniem
Płuczka z pływakiem Płuczka z pływakiem
Odpowietrznik Odpowietrznik
Przerywacz Przerywacz
Powietrznik Powietrznik
Hydrofor Hydrofor
Termometr Termometr
Manometr tarczowy Manometr tarczowy
Wodowskaz Wodowskaz
Nasada (chwytak) kołnierzowa Nasada (chwytak) kołnierzowa
Nasada (chwytak) kielichowa Nasada (chwytak) kielichowa

...