pytanie zadane 5 maja 2017 w Kuchnia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 maja 2017 przez użytkownika

Szacunkowe dane mówią o liczbie 83 340, z czego 16 722 były to punkty prowadzone przez specjalistyczne firmy działające na podstawie kontraktu ze zleceniodawcą. Łącznie wydawano w takich punktach 2685 mln posiłków, z czego 1111 mln we wspomnianych wcześniej firmach. 

Liczba punktów została przedstawiona w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie Liczba punktów zbiorowego żywienia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
handel i przemysł 7089 7058 7775 7671 7132 7473 7574 7586
służba zdrowia 250 365 337 379 405 459 397 483
szkoły publiczne 242 465 450 490 2382 4603 4957 6140
szkoły prywatne 492 610 620 733 587 579 578 545
samorządy lokalne 262 362 463 362 261 295 451 357
Ministerstwo Obrony 68 132 190 210 265 267 393 395
Zbiorowe żywienie otwarte 116 233 324 475 619 1002 971 1034
Platformy naftowe, ośrodki szkoleniowe, tereny budowy 62 163 246 242 302 263 311 182
Ogółem 8581 9388 10405 10562 11954 14941 15632 16722

Na początku lat 90. w skutek recesji zmniejszył się udział firm w tym przedsięwzięciu, natomiast wówczas firmy gastronomiczne zwiększyły liczbę posiłków. Punktem zbiorowego żywienia była każda placówka, w której wydawało się posiłki dla pracowników, obsługiwana i zarządzana jako odrębna jednostka; jeden punkt mógł się tez składać z kilku palcówek. 

Liczba posiłków w latach 1990-1997

Wyszczególnienie Liczba posiłków (w mln)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Handel i przemysł 304 320 322 401 408 456 465 455
Służba zdrowia 29 42 38 68 65 77 81 121
Szkoły publiczne 15 26 30 31 94 163 172 206
Szkoły prywatne 59 66 81 111 100 99 99 84
Samorządy lokalne 22 30 31 28 20 15 18 17
Ministerstwo Obrony 22 47 55 67 92 86 92 86
Żywienie zbiorowe otwarte 24 50 62 69 120 130 134 128
Platformy naftowe, ośrodki szkoleniowe, tereny budowy 10 27 25 29 41 23 28 14
Ogółem 486 608 654 804 940 1049 1089 1111

...