pytanie zadane 5 maja 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 maja 2017 przez użytkownika

Karta Praw Socjalnych UE to instrument zabezpieczenia socjalnego przeznaczony dla osób zatrudnionych i chroni ich przed negatywnymi skutkami utworzenia jednolitego rynku. Przyjęto ją w 1989 roku.

Wówczas przyjęło ją 11 z 12 krajów członkowskich, a to oznaczało, że nie ma on mocy obowiązującego prawa. Natomiast Komisja Europejska do realizacji planu działania w tym zakresie. Program jaki zawarto w Karcie Praw Socjalnych obejmuje swoim zakresem 7 obszarów:

1. Zatrudnienie i wynagrodzenie za pracę

2. Poprawę warunków życia i pracy

3. Swobodę przemieszczania się

4. Zabezpieczenia socjalne

5. Prawo do informacji, konsultacji i stowarzyszania się

6. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

7. Ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy

...