pytanie zadane 7 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 10 grudnia 2015 przez użytkownika

Wynalazek druku w dość dużym stopniu przyczynił się przede wszystkim do rozwoju kultury, nauki, edukacji, techniki, medycyny, czyli słowem do wszystkiego. 

W czasach starożytnych oraz w średniowieczu każdą książkę przepisywano ręcznie, więc były one drogie. Przepisywano je początkowo na włóknach rośliny o nazwie cibora papirusowa (zdjęcie poniżej), której liście są w dotyku takie jak papier, jak papirus, zaś robi się go z rdzenia pędów (prócz z tego robiono z niego również łodzie i tratwy). 

cibora roślina na papirus

Później pisano na pergaminie, czyli garbowanych cienkich skórach zwierzęcych, najczęściej baranich, kozich i cielęcych (nie mylić z papierem pergaminowym!). W jeszcze późniejszych czasach pergaminu używano już tylko jako oprawy do książek, a pisano na papierze, znanym nam po dziś dzień. 

papirus

Drewnianych deseczek do druku ilustracji w tekście użyto dopiero w 1400 roku. Ryto na niej dłutem obraz, bądź litery, a następnie deseczkę powlekano farbą i przykładano do papieru. 

deseczka do druku

Ponieważ taka produkcja książek była żmudna i męcząca, w 1450 roku Jan Gutenberg - niemiecki drukarz i innowator, wpadł na pewien pomysł. Zamiast całych rzeźbionych stron użył on ruchomych czcionek. Z początku były one rzeźbione w drewnie, a później kute w metalu. 

gutenberg wynalazca druku

Pierwszą książkę wydrukowaną tą metodą była Biblia Gutenberga napisana w języku łacińskim. Ten wynalazek silnie wpłynął nie tylko na rozwój kultury, ale również na literaturę, naukę i oświatę. Dzięki wynalazkowi, jakim był druk, zaczęty pojawiać się w niektórych niemieckich miastach (m.in. Kolonia, Norymberga) pierwsze wydawnictwa. W XV wieku drukarnie zaczęły powstawać też we Włoszech, głównie w Wenecji. 

biblia gutenberga

Poza tymi aspektami, upowszechnienie się druku doprowadziło do tego, że spadły ceny ksiąg, a co za tym idzie księgi mogły trafić do szerszego grona osób. Więcej mniej zamożnych osób mogło je kupić. Dzięki wynalazkowi jakim był druk rozwinęły się nowe środki przekazu kształtujące zmysły i oddziałujące na funkcjonowanie wielu społeczeństw na całym świecie. Druk potrzebny jest nam na co dzień i dziś. Używamy go w szkole, na studiach, pracując na urządzeniach elektronicznych (tablet, laptop, smartfon, tv), czytając i pisząc książki, podróżując... używamy go po prostu wszędzie i bez niego nie potrafilibyśmy w pełni funkcjonować. 

...