pytanie zadane 7 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 grudnia 2015 przez użytkownika

Wynalazek druku w dość dużym stopniu przyczynił się przede wszystkim do rozwoju kultury. 

W czasach starożytnych oraz w średniowieczu każdą książkę przepisywano ręcznie, więc były one drogie. Przepisywano je na włóknach rośliny cibura, a później na pergaminie, czyli garbowanych cienkich skórach zwierzęcych. Drewnianych deseczek do druku ilustracji w tekście użyto dopiero w 1400 roku. Ryto na niej dłutem obraz bądź litery, a następnie deseczkę powlekano farbą i przykładano do papieru. 

Ponieważ taka produkcja książek była żmudna i męcząca, w 1450 roku Jan Gutenberg wpadł na pewien pomysł. Zamiast całych rzeźbionych stron użył on ruchomych czcionek. Z początku były one rzeźbione w drewnie, a później metalowe. 

Pierwszą książkę wydrukowaną metodą Gutenberga była Biblia w języku łacińskim. Ten wynalazek silnie wpłynął nie tylko na rozwój kultury, ale również na literaturę, naukę i oświatę. 

...