lh
pytanie zadane 4 maja 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 4 maja 2017 przez użytkownika

Słowa Curriculum vitae i życiorys często są używane zamiennie. Jednak czy oznaczają one to samo? Czy jedno i drugie słowo dotyczy tego samego dokumentu? 

Curriculum vitae jest zamiennikiem życiorysu, jego nowszą i krótszą formą (na tej samej zasadzie zamienia się podania na listy motywacyjne). Nazwa curriculum vitae jest tak powszechna, że obecnie używa się jej skróconej nazwy CV (si-ci, ce-fau). Nazwa CV pochodzi z łaciny i oznacza dosłownie 'bieg życia', czyli wykaz zdarzeń z naszego życia, ale dotyczą one spraw zawodowych. Wykaz ten jest ujęty w punktach. Jak napisać cv? 

wzór CV z klauzulą jak napisać cv

Życiorys jest natomiast bardziej osobisty i piszemy go pełnymi zdaniami. Zawieramy w nim więcej szczegółów z naszego życia, ale muszą to być szczegóły istotne/fakty. Ma on charakter pisma urzędowego z nieco bardziej rozbudowaną formą. 


Słowem 'résumé' określa się CV, które pisze się w takich krajach jak USA, Kanada, Rosja i Filipiny. Zaś terminu CV używa się w Ameryce Północnej, ale tylko w odniesieniu do środowiska naukowego lub akademickiego. Czasem CV jest zastępowane przez słowo biodata

...