pytanie zadane 4 maja 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 4 maja 2017 przez użytkownika

Prawdziwa polszczyzna wzięła się z dawnych Kresów Wschodnich, głównie za sprawą ludności napływowej. Na ówczesne ziemie odzyskane sprowadzili się mieszkańcy Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, mazur i Górnego Śląska i to właśnie oni zaczęli mówić polszczyzną, której uczyli się z literatury polskiej. 

Ci właśnie mieszkańcy najszybciej przestali mówić językiem gwarowym, bez dialektów. Oczywiście niektóre gwary mogą być również czyste i piękne, ale najczystsza polszczyzna pochodzi właśnie z regionów wymienionych wyżej. 

...