lh
pytanie zadane 3 maja 2017 w Fauna i flora przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 maja 2017 przez użytkownika

Muszle są to wapienne szkielety zewnętrzne wytworzone przez bezkręgowce typu ślimaki, małże czy inny mięczaki. Służą o ochrony ich miękkich ciał.

Muszle ślimaków mogą mieć bardzo zróżnicowany kształt i wielkość. Ślimaki lądowe możemy rozpoznać po charakterystycznym wyglądzie muszli (skorupki). Poniżej najpopularniejsze gatunki ślimaków. 

Zatoczek ostrokrawędzisty Anisus vortex - Zatoczek ostrokrawędzisty (Anisus vortex)
Ślimak zaroślowy Arianta arbustorum - Ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum)
ślimak bulinus tentaculatus - Ślimak (Bulinus tentaculatus)
Wstężyk gajowy, ślimak gajowy Cepaea nemoralis Wstężyk gajowy, ślimak gajowy (Cepaea nemoralis)
Orzech śluzowaty Cochlicopa lubrica - Orzech śluzowaty (Cochlicopa lubrica)
Świdrzyk lśniący Cochlodina laminata - Świdrzyk lśniący (Cochlodina laminata)
Błotniarka moczarowa Galba truncatula Błotniarka moczarowa (Galba truncatula)
ślimak wrzosowy helicella itala - Ślimak wrzosowy (Helicella itala)
Ślimak winniczek Helix pomatia Ślimak winniczek (Helix pomatia)
ślimak do drzwi laciniaria biplicata - "Ślimak do drzwi" (Laciniaria biplicata)
Błotniarka uszata Radix auricularia Błotniarka uszata (Radix auricularia)
Błotniarka pospolita Stagnicola palustris Błotniarka pospolita (Stagnicola palustris)
Błotniarka stawowa (Lymnaea stagnalis) Błotniarka stawowa (Lymnaea stagnalis)
monachoides incarnatus - Monachoides incarnatus (Monachoides incarnata)
Rozdętka pospolita Physa fontinalis Rozdętka pospolita (Physa fontinalis)
Zatoczek rogowy Planorbarius corneus Zatoczek rogowy (Planorbarius corneus)
Zatoczek pospolity Planorbis planorbis Zatoczek pospolity (Planorbis planorbis)
Poczwarówka pospolita Pupilla muscorum Poczwarówka pospolita (Pupilla muscorum)
Bursztynka pospolita Succinea putris Bursztynka pospolita (Succinea putris)
owłosiony ślimak trichia hispida - "Owłosiony ślimak" (Trichia hispida)
Czarnogłowa czworogłowa vitrina pellucida Czarnogłowa czworogłowa (Vitrina pellucida)
Viviparus subpurpureus - (Viviparus subpurpureus)
zebrina detrita - (Zebrina detrita)
Szklarka obłystek Zonitoides nitidus Szklarka obłystek (Zonitoides nitidus)

...