seohost
pytanie zadane 28 kwietnia 2017 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 28 kwietnia 2017 przez użytkownika

Siatkówka większości zwierząt, które są aktywne nocą jest zdominowana przez komórki wzrokowe pręcikonośne. w związku z tym wydawać się może, że nie są one zdolne odróżniać kolorów przy słabym świetle. Jednak naukowcy wskazali zwierzęta, które są odstępstwem od tej reguły. 

Jednym z takich organizmów jest nocny motyl zmrocznik gładysz. Ma on większe soczewki i skrócony dystans jaki ma do pokonania światło między soczewką a receptorami. Dzięki temu zwierzęta te widzą nawet przy minimalnym oświetleniu, które pochodzi od gwiazd. W takim świetle widzą one np. takie kolory jak niebieski i żółty. 

Zdolność taką mają również prządki olbrzymie, które wykorzystują ją do zwabiania owadów w swoją sieć. Pająki te mają żółte plamy na odnóżach i żółte fragmenty głowotułowia, które służą jako wabik zarówno w dzień, jak i w nocy. 

Wśród kręgowców zdolności takie mają gekony, niektóre gatunki nietoperzy, lemury wełniaste i palczaki madagaskarskie. 

...