pytanie zadane 5 grudnia 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 5 grudnia 2015 przez użytkownika
edycja 11 marca 2019 przez użytkownika

Zapotrzebowanie takie określa jaką ilość materiałów, należy zakupić i sprowadzić do firmy. Zapotrzebowanie może się różnić od ilości jeszcze posiadanego materiału danego typu. Jeżeli zapas materiału na początek określonego okresu jest większy od zapasu na koniec okresu, zapotrzebowanie będzie mniejsze od zużycia. Jeśli zapas początkowy będzie mniejszy od zapasu końcowego, zapotrzebowanie będzie większe od zużycia, jeżeli natomiast zapas początkowy i końcowy są równe, zapotrzebowanie jest równe zużyciu.

Zapotrzebowanie można w prosty sposób obliczyć za pomocą poniższego wzoru:

Za = Zu + Zk - Zp

gdzie:

Za - zapotrzebowanie na materiał
Zu - zużycie materiału
Zk - zapas na koniec okresu
Zp - zapas na początek okresu

...