seohost
pytanie zadane 25 kwietnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 kwietnia 2017 przez użytkownika

Woda, która jest czynnikiem chłodniczym ma wiele cennych własności. Odznacza się ona wysokim ciepłem parowania, które jest prawie 2 razy większe niż amoniak i 10 razy większe niż dwutlenek węgla. Woda jest całkiem bezpieczna, nieszkodliwa i tania. 

Lecz prócz zalet ma również kilka wad, które czynią ją nieprzydatną dla urządzeń sprężarkowych. W poniższej tabeli podam parametry nasyconej pary wodnej w obszarze temperatur od - 20 do +14oC. 

Temperatura oC Ciśnienie mm Hg Objętość właściwa m3/kg
-20 0,960 995
-18 1,135 848
-16 1,338 722
-14 1,573 615
-12 1,846 526
-10 2,159 451
-9 2,335 418
-8 2,521 388
-7 2,722 359
-6 2,937 332
-5 3,167 307
-4 3,413 282
-3 3,677 262
-2 3,958 244
-1 4,258 227
0 4,579 206,4
1 4,921 192,8
2 5,286 180
3 5,675 168,2
4 6,088 157,3
5 6,528 147,2
6 6,997 139
7 7,494 129,1
8 8,023 121
9 8,584 113,4
10 9,21 106,3
11 9,84 99,9
12 10,52 93,85
13 11,23 88,19
14 11,99 82,91

Wynika z nich, że dla otrzymania niskich temperatur parowania, należy wytwarzać bardzo niskie ciśnienie, którego nie można otrzymać stosując zwykłą sprężarkę tłokową. Objętości są nadzwyczaj duże, dzięki czemu sprężarka powinna mieć ogromne wymiary. Dlatego też wody w urządzeniach sprężarkowych nie stosuje się jako czynnika chłodzącego.

...