seohost
pytanie zadane 24 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 kwietnia 2017 przez użytkownika

Ciśnienie jest to skalarna wielkość fizyczna, która charakteryzuje się mechanicznym stanem napięcia w danym miejscu ośrodka. Wielkość jednostki ciśnienia zależy od wybranego układu jednostek. W układzie SI jednostką podstawową ciśnienia jest Pa. Jest to ciśnienie wyrażone siłą jednego Niutona na powierzchnię jednego metra kwadratowego. 

Równoważniki jednostek ciśnień przedstawiają się następująco:

Jednostka ciśnienia Pa bar kG/m2 at Atm Tr
Pa 1 10-5 0,101972 1,01972.10-5 9,8692.10-6 7,5006.10-3
bar 105 1 10197,2 1,01972 0,98692 750,06
kG/m2 9,80665 9,80665.10-5 1 10-4 9,6784.10-5 7,3556.10-2
at 98066,5 0,980665 104 1 0,96784 735,56
Atm 101325 1,01325 10332,27 1,033227 1 760
Tr 133,322 1,33322.10-3 13,5951 13.5951.10-4 1,31579.10-3 1

...