pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Ryby żyjące w wodach Atlantyku mają różne nazwy. Inaczej dana rybę nazywa się kiedy żyje w morzu, a inaczej na nią mówi jeśli chodzi o nazwę handlową. Można podzielić je na:

Nazwa handlowa Rodzina Gatunek zoologiczny
Ostrobok atlantycki ostrobokowate Ostrobok, Ostrobok czarny, Chropik
Lichia ostrobokowate Lichia
Tasergal ostrobokowate Tasergal
Dorada prażmowate Salpa, Kantar, Kielec, Morlesz, Prażma, Sargas, Dorada, Pagrus, Gowik, Pręgacz, Zapata
Makrela atlantycka makrelowate Makrela, Kolios
Pelamida makrelowate Pelamida
Tuńczyk tuńczykowate

włócznikowate
Tuńczyk zwyczajny, German, Opastun, Albakora, Tunek, Bonito, Tazar

Włócznik
Pałasz pałaszowate pałasz
Sardynela śledziowate Sardynela
Sola jęzorowate

solowate

Klinowate
Jęzor, Laterna

Laskara, Senegalka, Azewia, Sola

Kanaryjka
Konger kongerowate Konger
Piotrosz paszczakowate Piotrosz
Strzępiel strzępielowate Warkon, Graniki
Lutjan lutjanowate Lutjan, Letra, Parma
Kulbin kulbinowate Kulbin, Korwin, Umbra
Karmazyn skorpenowate Karmazyn

...