lh
pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Wszelakie badania często właśnie dzieli się na jakościowe i ilościowe. W tych pierwszych kładzie się nacisk szczególnie na zbieranie informacji, które dotyczą motywów, postaw, preferencji i reakcji klientów. Natomiast w badaniach ilościowych można uzyskać wyniki do uogólnień statystycznych. 

Obszar Badania jakościowe
Typy opisowe
Cel główny zrozumienie problemu badawczego, dostarczenie wskazówek
Zebrane dane subiektywne metody zbierania danych
Metody badań wywiad grupowy, pogłębiony, techniki projekcyjne
Przykłady zastosowań w 
rozwój produktu znalezienie podstawowych cech i korzyści nowego ubezpieczenia
reklama pozyskiwanie pomysłów jak przedstawić w niej określone treści
sprzedaż rozpoznanie motywów kupna produktu 
zachowania konsumenckie informacja o możliwych problemach do przedyskutowania z klientem

...