pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Franchising to inaczej franczyza, czyli umowa, która polega na tym, że jedna ze stron zwana dawcą (franchise) udziela drugiej stronie zwanej biorcą (franchise) prawa do wykorzystania znaku towarowego, nazw handlowych, praw autorskich, know-how, patentów w celach sprzedaży w zamian za wynagrodzenie pieniężne. 

franczyza lokal

Najpoważniejszą korzyścią franczyzy uzyskiwaną przez biorcę jest prawo sprzedaży produktów o uznanej marce oraz wsparcie marketingowe. Porozumienie franczyzy tworzą agencje organizujące wypoczynek, zakłady gastronomiczne, hotele, wypożyczalnie samochodów. 

W umowie franczyzy zawarty jest szereg uprawnień i obowiązków; taki pakiet franczyzowy składa się też m.in. z: praw ochronnych, uprawnień do kontroli, obowiązku zachowania poufności, opłat na rzecz franczyzodawcy itp. 

Wyróżnić można 4 rodzaje franczyzy:

- dystrybucji produktu, czyli sprzedaż produktów od franczyzodawcy,

- koncepcji działalności, czyli działanie wg modelu zaprojektowanego przez franczyzodawcę,

- bezpośrednia, czyli taka, że w ramach jednej umowy franczyzowej franczyzobiorca prowadzi jedną działalność w jednej lokalizacji,

- wielokrotna, czyli taka, że w ramach jednej umowy franczyzowej franczyzodawca prowadzi wiele działalności na określonym terytorium.

komentarz 24 listopada 2020 przez użytkownika anonimowy
Sklepy Żabka i Lewiatan to tej jest franczyza.
...