pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Do podstawowych, głównych celów i roli reklamy oraz public relations należą:

Reklama Public relations
Główna rola ukierunkowanie na sprzedaż przekazów mających na celu wywarcie wpływu na potencjalnych klientów, z dala od punktów sprzedaży ukierunkowanie przekazów, których celem jest świadomość i zainteresowanie, z dala od punktów sprzedaży
Główne cele kontrolowane przekazy i symbole, które mają na celu:

- przypominanie
- przekazywać wizerunki
- docierania z przekazami handlowymi
- tworzenie związków
- podtrzymywanie zainteresowania
- zmienić postrzeganie
- stymulowanie potrzeby
- wywołanie reakcji
- propagowanie pozytywnej podstawy
ukierunkowanie przekazów i symboli mających na celu wywołanie dobrej opinii i przychylnych postaw:
- jak przy reklamach
- ograniczony zakres
- bardzo ograniczony

- jak przy reklamach
- ograniczony zakres
- jak w reklamie
- ograniczony zakres
- bardzo ograniczony
- jak przy reklamie

...