seohost
pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Narzędzi komunikacji w turystyce jest wiele. Do najważniejszych z nich należą:

1. Reklama - płatna nieosobista wiadomość podana za pośrednictwem mediów, pozwalająca zidentyfikować przedsiębiorstwo, firmę lub osobę, która ją nabyła i nadała.

2. Promocja uzupełniająca - krótkotrwałe, krótkookresowe działanie w celu pobudzenia sprzedaży produktu.

3. Sprzedaż osobista, czyli akwizycja - transakcja bezpośrednia zachodząca pomiędzy sprzedającym a kupującym.

4. Public relations - tworzenie korzystnego obrazu produktu lub firmy za pomocą mediów, udziałów w zyskach wraz z publicity, które zwane są czasem propagandą marketingową. 

5. Nieformalny przekaz ustny - opinia wygłaszana przez konsumentów o produktach, z których są zadowoleni.

6. Marketing bezpośredni, czyli osobisty - wykorzystanie różnych narzędzi w celu komunikowania się z określonymi grupami istniejących i potencjalnych klientów. 

...