pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Klasyfikację turystyki przedstawię w poniższej tabeli. Uwzględnię w niej kryterium oraz formę turystyki. 

Kryterium Forma turystyki
Podmiot turystyki - dzieci i młodzieży
- osób bogatych i biednych
- zdrowych i niepełnosprawnych
- emerytów i rencistów
Czas trwania podróży - krótkopobytowa (wyjazdy służbowe)
- średniopobytowa (wyjazdy świąteczne)
- długopobytowa (wczasy)
Okresy wyjazdu - wakacyjna letnia
- wakacyjna zimowa
- sobotnio-niedzielna
Wielkość grupy - indywidualna
- grupowa
Stopień organizacji - indywidualna
- grupowa
Koszty - socjalna
- luksusowa-droga
Kierunek wyjazdu - nad morze
- w góry
- za granicę itp.
Sposób zakwaterowania - hotelowa
- kempingowa
- pensjonatowa itp.
Używane środki transportu - drogowa
- wodna
- kolejowa
- piesza
Cel - wypoczynkowa
- krajoznawcza
- pielgrzymkowa
- biznesowa
- zarobkowa itp.

...