pytanie zadane 21 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 kwietnia 2017 przez użytkownika

Biuro turystyczne niegdyś zajmowało się wyłącznie sprzedażą biletów i rezerwacją hoteli i traktowano je jak każdego innego pośrednika, który działał za wynagrodzeniem. 

Biuro podróży jest to prowadzona na zasadach gospodarki zarobkowej instytucja organizująca podróż, która zajmuje pozycję pośrednika między przedsiębiorstwem komunikacyjnym a klientem (definicja wg K. Eckemanna). Przez taką definicję rozumie się, że wyklucza ona wszelkie organizacje dotowane przez państwo, fundacje czy firmy handlowe albo przemysłowe. 

Poglądy Eckemanna znalazły swoich zwolenników dopiero 20 lat później i dotyczyły faktu, że prócz pośredniczenia, może ono organizować też wycieczki we własnym imieniu. 

Jeszcze inni twierdzili, że biuro podróży jest rodzajem przedsiębiorstwa , niesłużącego żadnym innym celom, jak tylko zawodowemu pośredniczeniu przy organizowaniu podróży dla osób trzecich. 

...