seohost
pytanie zadane 19 kwietnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 19 kwietnia 2017 przez użytkownika

Chrom pozyskiwany jest różnymi metodami. Jego skład chemiczny zależy m.in. od tego właśnie. W poniższej tabeli podam skład chemiczny wyrażony w % oraz metodę jego produkcji.

Metoda produkcji chromu C O N S Fe
Z jodku chromu 0,009 0,014 0,013 - 0,001
Elektroliza 0,02-0,04 1,525 - 0,040 n.w.
Elektroliza i rafinowanie 0,01-0,02 0,070 - 0,003 n.w.
Aluminotermiczna 0,03-0,06 - - 0,030 0,100
Karbotermiczna 0,02-0,06 0,630-1,08 0,030 0,020 0,100

Metoda produkcji chromu Ni Cu Si Al Pb W Cr
Z jodku chromu n.w. 0,001 0,001 n.w. n.w. n.w. reszta
Elektroliza 0,01 0,100 n.w. 0,014 n.w. n.w. reszta
Elektroliza i rafinowanie n.w. 0,010 0,010 0,019 n.w. n.w. reszta
Aluminotermiczna 0,010 0,100 0,010 do 1,0 0,010 0,010 reszta
Karbotermiczna 0,010 0,010 0,010 0,010 n.w. n.w. reszta
...