pytanie zadane 19 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy
W piecach próżniowych.

1 odpowiedź

odpowiedź 19 kwietnia 2017 przez użytkownika

W Stanach Zjednoczonych w piecach próżniowych wytapia się stopy z podziałem na grupy. Jakie stopy należą do poszczególnych grup i jakie są ich symbole, znajdziecie w poniższej tabeli. 

               Grupa I                                                Stopy wytapiane w próżni, w celu poprawy jakości i właściwości
Stale niskostopowe
Stale narzędziowe
Stale kwasoodporne
Metale i stopy nieżelazne
Stopy żaroodporne
52100, 6150, 9310, 4340
M2, M10, M50
302, 321, 4400
nikiel, miedź, stopy niklowe
A286, Waspalloy, M252, GMR235, Inco 901
Grupa II Stopy, z których nie można wytapiać lub przerabiać plastycznie przy zastosowaniu zwykłych metod wytapiania
Stale kwasoodporne z borem
Stopy żelaza z glinem
Stopy żaroodporne
304 + 2% B
Alfenols, Thermendos
M308, modyfikowany Waspalloy, Udimet 500, Jetaloy 1570, Rene 41

...