seohost
pytanie zadane 19 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 19 kwietnia 2017 przez użytkownika

W poniższej tabeli przedstawię odpowiedz na pytanie. Zamieszczę w niej wysokość ciśnienia pary metali, czyli p, ale również szybkość parowania, czyli W, przy temperaturze podanej w pytaniu, czyli przy 1600oC. W Kelwinach byłoby to 1873o.

Metal Ciśnienie p pary metalu obliczone wg wzoru, Tr Ciśnienie p przyjęte do obliczenia szybkości parowania, Tr Szybkość parowania W obliczona wg wzoru, g/cm2*sek
1,40 1,39 1,37 z parametrami 11 1,37 z parametrami 6 1,44 1,45
Fe 0,15 0,12 0,06 0,058 0,06 0,00005 0,00006
Cr 0,99 1,9 - 1,1 1,1 0,00095 0,00099
Al 28,6 1,74 4,6 31,6 4,8 0,023 0,03
Mn 26,6 24,5 - 26,3 25 0,38 0,26
Si - 0,73 0,7 40,7 0,7 0,00005 0,0005
Cu 0,836 0,65 1,5 1,0 1,0 0,0015 0,011
Mg - 1,5*104 4,8*104 1,7*104 2*104 3180 -

...