pytanie zadane 3 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Jaka jest ich inna nazwa?

1 odpowiedź

odpowiedź 3 grudnia 2015 przez użytkownika

Ognie św. Erazma zwane są też Ogniami świętego Elma i jest to ich właściwa nazwa. Nazwa pochodzi o świętego kościoła katolickiego Erazma z Formii, zwanego również Elmo. Stąd też wzięła się nazwa tego zjawiska fizycznego.

Ognie świętego Elma, są to pojedyncze iskierki lub miotełki iskierek wysyłane przez ostre naroża przedmiotów, które dobrze przewodzą prąd elektryczny. Są to ciche wyładowania elektryczne znajdujące się między atmosferą, a powierzchnią terenu. Występują najczęściej na metalowych krawędziach, masztach statków, szybach samolotów. Zapowiadają one najczęściej przyszłą burzę z piorunami w danej okolicy.

Samo zjawisko nie jest bezpośrednio groźne dla człowieka, gdyż powstaje jako mała różnica potencjałów elektrycznych, między ziemią a chmurami. Niestety zwiastuje to przyszłą burzę, co już może stanowić niebezpieczeństwo dla ludzi.

W internecie nie ma za wiele filmów i zdjęć na których można zaobserwować ognie św. Elma. Poniżej dwa filmy z kabin lecących samolotów, na szybach których wystąpiły wyładowania tego ciekawego zjawiska:

...