pytanie zadane 3 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika Gość
Z jakiego języka pochodzi?

1 odpowiedź

odpowiedź 3 grudnia 2015 przez użytkownika

Legenda mapy to tekst załączony do mapy znajdującej się np. w atlasie. Dzięki niej jesteśmy w stanie odczytać opis symboli, jakie znajdują się na mapie. Legendy mapy znajdziemy nie tylko we wspomnianym już atlasie, ale także na globusach, mapach historycznych czy planach miasta. 

Słowo legenda pochodzi z języka łacińskiego i oznacza legere, czyli czytać, legenda = to co należy przeczytać. 

legenda do mapy

Legenda mapy zazwyczaj zawiera takie informacje jak:

- nazwisko autora lub nazwę instytucji wydającej mapę

- tytuł mapy - czyli to co przedstawia mapa,

- rok wydania - czyli kiedy, w którym roku wydano mapę,

- skalę mapy/podziałkę mapy - czyli stosunek wielkości liniowych modelu Ziemi do rzeczywistej wielkości tych rozmiarów; zazwyczaj w legendzie znajduje się skala liczbowa, gdyż można ją podać praktycznie do każdej mapy, 

- umowne znaki kartograficzne do mapy wraz z ich objaśnieniami - znaki te przedstawiają zjawiska, obiekty lub zdarzenia np. rzeka (to zazwyczaj niebieska linia), las (zielona przestrzeń lub rysunki drzew) czy hotel (litera H),

- użyte skróty - czyli np. takie skróty na mapie jak: n.p.m. (nad poziomem morza), ul. (ulica),

- orientację mapy,

- skalę barw - są to kolory użyte do stworzenia mapy, kolory, które użyto na mapie i coś one oznaczają najczęściej np. tereny leśne bądź górzyste,

- wiadomości o odwzorowaniu kartograficznym i źródłach, na których oparto treść mapy - jest to odwzorowanie kuli ziemskiej lub innego obiektu na płaszczyźnie w formie dwuwymiarowej, 

- objaśnienie znaków kartograficznych w postaci klucza znaków

legenda mapy na przykładzie Afryki

komentarz 8 kwietnia 2020 przez użytkownika Gość
Bez legendy nie wyobrażam sobie w ogóle jej odczytywania. Jak przeglądam jakąkolwiek mapę to pierwsze co zaglądam do legendy.
komentarz 8 września 2021 przez użytkownika Gość
gdyby nie było legendy, to za wiele z mapy by nikt nic nie zrozumiał
komentarz 2 listopada 2022 przez użytkownika Gość
Szkoda że w wielu mapkach wrzucanych w internecie brakuje do nich legendy, że nic nie wiadomo o co chodzi.
...