pytanie zadane 3 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika Gość
Na czym polega skala polowa?

1 odpowiedź

odpowiedź 3 grudnia 2015 przez użytkownika

Skala polowa jest stosunkiem pola na mapie do pola w terenie. Podana jest ona najczęściej na wszelkich mapach. Dzięki skali polowej możemy za pomocą linijki fizycznie zmierzyć powierzchnię na mapie papierowej.

Na przykład jeśli skala mapy wynosi 1 : 100 000 to :

1 mm  : 100 m = 1 mm2, czyli pole to odpowiada polu kwadratu o boku 100 m, czyli 1 ha. 

Stosunek obu pół jest zatem 1 : 100 0002 lub 1 mm2 : 1 ha. 

Przykład podania skali polowej na mapie:

skala polowa

Obliczając skalę polową dobrze jest wcześniej znać pojęcia związane z jednostkami powierzchni. Te podstawowe z nich to:

- 1 m2 to 10 000 cm2 , czyli 100 cm x 100 cm)

- 1 km2 to 1 000 000 m2, czyli (1 000 m x 1 000 m)

- 1 a (ar) to 100 m2, czyli (10 m x 10 m)

- 1 ha (hektar) to 10 000 m2, czyli ( 100 m x 100 m)

Dzięki skali polowej, możemy w prosty sposób za pomocą linijki, obliczyć na mapie jaka w rzeczywistości jest powierzchnia np. danego terenu działki.

...