pytanie zadane 13 kwietnia 2017 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 15 kwietnia 2017 przez użytkownika

Aleksiej Brusiłow był kawalerzystą, generałem w Armii Czerwonej. Pochodził z Rosji. Żył w latach 1853-1926. 

Urodził się w arystokratycznej rodzinie w Gruzji, gdzie ojciec też był generałem-porucznikiem, zaś matka pochodziła z Polski. Był wykładowcą, komendantem, dowódcą 14 Korpusu Armijnego, a nawet dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W czasie I wojny światowej był dowódcą Frontu Południowo-Zachodniego, a później generałem kawalerii Armii Czerwonej. 

Brusiłow znany jest przede wszystkim z Ofensywy Brusiłowa, czyli największej ofensywy Armii Imperium Rosyjskiego jaką przeprowadzono na froncie wschodnim przeciwko armiom państw centralnych. Trwała ona prawie 3,5 miesiąca. 

Ofensywa Brusiłowa odbyła się w dniach 4 czerwca - 20 września 1916 roku. Ofensywa zakładała atak na wojska austro-węgierskie w Galicji. Celem miało być zmuszenie tychże wojsk do wycofania się w wojny. Plan ten wsparł sam car Mikołaj II. Łącznie Brusiłow zebrał 4 Armie. Cztery dni po rozpoczęciu bitwy wojska rosyjskie zdobyły Łuck, zaś 20 września osiągnął łuk Karpat. Podsumowując ofensywę armia rosyjska straciła ponad 1 000 000 żołnierzy. 

Aleksiej Bursiłow po 1924 roku został doradcą do spraw specjalnych w Rewolucyjnej Radzie Wojskowej ZSRR, gdzie pracował aż do śmierci. O jego życiu, losach i wspomnieniach możemy przeczytać w książce "Moi wospominajnia", którą sam napisał, zaś wydano ją w 1929 roku. 

...