pytanie zadane 13 kwietnia 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 18 kwietnia 2017 przez użytkownika

Lionel Charles Dunsterville służył w piechocie brytyjskiej, a później w Armii Indyjskiej. 

Urodził się w 1865 roku. Uczył się on w prywatnej szkole Westward Ho!, gdzie stał się on wzorem dla postaci z książki Stalky-ego. Służył on również na granicy północno-zachodniej, w Waziristanie i w Chinach. Pod koniec 1917 roku objął dowództwo nad formacją nacierającą przez Persję i pomógł w utworzeniu niepodległej Republiki Zakaukaskiej. Został on wówczas powstrzymany przez 3 000 żołnierzy rosyjskich pod Enzeli, a później przydzielono mu zajęcia w Baku. Zmarł w 1946 roku. 

...