seohost
pytanie zadane 10 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 kwietnia 2017 przez użytkownika

Aneks to inaczej też załącznik do jakiegoś pisma, opracowania, pracy, książki itp. Jest to autonomiczna część danej pracy, umieszczana zawsze na jej końcu. Może stanowić również dodatek do publikacji ilustrujący jej zasadniczą treść. 

z

Aneks zawiera materiały, które są np. duże rozmiarowo, czyli mogą to być np. rysunki, mapy, fotografie, schematy czy formularze ankiet. Aneks zaczyna się od wykazu załączników z numerami i tytułami. Materiały tam zebrane pełnią rolę dokumentów źródłowych, podobnie jak indeksy nazwisk czy nazw oraz indeksy rzeczowe. Aneks musi mieć odrębną numerację (jeśli w pracy używamy cyfr arabskich, to w aneksie użyjmy cyfr rzymskich i na odwrót). Należy pamiętać też, by nie zawierał on więcej niż 1/3 części całej pracy, całego głównego dokumentu. 

Aneks do umowy może mieć wiele zadań. Może np. zmieniać postanowienia umowy, dodawać nowe postanowienia lub je uchylać. 


Mianem aneksu określa się również część budynku, która przylega do głównego budynku lub wydzielone pomieszczenie w pomieszczeniu głównym. Obecnie bardzo popularne jest urządzanie kuchni, która jest wydzielona z części większego pomieszczenia np. salonu. Wówczas na takie miejsce mówi się aneks kuchenny

...