pytanie zadane 7 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 kwietnia 2017 przez użytkownika

Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, a już szczególnie jeśli chodzi o rozmowę w sprawie pracy. Z badań wynika, że jeśli przez pierwsze 5 minut rozmowy zrobimy na pracodawcy wrażenie niekorzystne, na 90% nie zostaniemy do niej przyjęci. Poniżej zamieszczę 10 sposobów robienie dobrego pierwszego wrażenia podczas rozmowy-wywiadu. 

1. Punktualność.

2. Dane osoby, która będzie przeprowadzała z Tobą wywiad. Używaj w rozmowie jego imienia lub nazwiska.

3. Ubierz się stosownie.

4. Zachowaj spokój na zewnątrz, nawet jeśli w środku jesteś zdenerwowany. Głęboko oddychaj.

5. Bądź uprzejmy. Odnoś się do rozmówcy z szacunkiem i właściwą grzecznością.

6. Bądź elastyczny i taktowny. Sprzeciw wyrażaj tylko wtedy, gdy naprawdę musisz.

7. Bądź uczciwy i spójny.

8. Okaż zainteresowanie swoim rozmówcą i jego argumentami. udzielaj mu pozytywnych, niewerbalnych informacji zwrotnych.

9. Zainteresuj sobą rozmówcę. Szukaj mostów porozumienia. Wykorzystaj czas nieformalnej rozmowy, aby wspomnieć o zainteresowaniach, wspólnych znajomych. 

...