pytanie zadane 7 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 kwietnia 2017 przez użytkownika

W rodzinie ważne jest to, aby każdy jej członek miał swobodę wypowiadania się. By zostało to osiągnięte należy wykonać dwa ćwiczenia:

1. Precyzowanie - gdzie za każdym razem, gdy ktoś powie coś co nas poruszy lub zdezorientuje zapiszmy sobie na kartce następujące rzeczy:

- słowa (słowna treść komunikatu)
- głos i język ciała (wysokość i ton głosu, postawę, wyraz twarzy i gesty)
- twoja interpretacja (czy słowa harmonizują z głosem i językiem ciała)
- komunikat rzeczywisty.

To ćwiczenie pomaga uniknąć domyślania się. Dodatkowe informacje pozwalają właściwie odczytać przekaz. 

2. Posłuchaj, co mówisz - które to ćwiczenie pomaga odkrywać swoje własne wzorce w komunikowaniu się w rodzinie. Jeśli uczestniczysz w jakiejś trudnej rozmowie, zawsze zapisz sobie następujące informacje:

- słowa (pierwsze 4-5 zdań, które wypowiedziałeś),
- głos i język ciała (brzmienie swojego głosu oraz postawa ciała),
- uczucia
- ukryta prośba
- przejrzyj opis ukrytych strategii manipulowania
- napisz swoją wypowiedź jeszcze raz. 

...