pytanie zadane 7 kwietnia 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 kwietnia 2017 przez użytkownika

W komunikacji można wyróżnić 3 podstawowe style:

I. Styl pasywny

Oznacza on brak bezpośredniej ekspresji uczuć, myśli i życzeń. Można wyrażać je pośrednio np. marszcząc czoło, płacząc lub mamrocząc coś pod nosem, albo stłumić je całkowicie. Osoby takie ciągle się uśmiechają i podporządkowują swoje potrzeby potrzebom innych, Podczas rozmowy słuchają one więcej niż powinny usłyszeć. Trudno jest im o coś poprosić, natomiast gdy one zostaną o coś poproszone to nie potrafią odmówić, albo szukają wymówki, zamiast powiedzieć wprost. Osoby z pasywnym stylem wypowiadania się mówią cichym, słabym i niepewnym głosem. Często w ich wypowiedziach słychać pauzy, wahania się, szukanie właściwych słów. Takie osoby myślą, że ich rozmówca domyśli się o co im chodzi. 

II. Styl agresywny

osoba taka dość dobrze wyraża to co czuje, ale często dzieje się to kosztem praw i uczuć innych ludzi. Często poniża innych, a kiedy coś idzie nie po jej myśli przechodzi do ataku. Wzbudza żal i poczucie winy u innych. Podczas wypowiedzi używa uogólnień "zawsze" i "nigdy" oraz wypowiedzi sugerujących o jej wyższości i nieomylności. osoba taka ma wzniosły styl bycia i manifestuje swoją siłą. 

III. Styl asertywny

Jest to formułowanie jasnych wypowiedzi na temat uczuć, myśli i życzeń. Osoba taka dba o poszanowanie swoich praw oraz szanuje prawa i uczucia innych. Uważnie słucha i daje innym poznać, że ich wysłuchała. Jest otwarta na negocjacje i gotowa na ustępstwa, ale nie kosztem swoich praw i godności. Formułuje bezpośrednie prośby i otwarcie odmawia. Wie jak prawic i przyjmować komplementy, umie zaczynać i kończyć rozmowę oraz skutecznie radzi sobie z krytyką. Osoby takie są pewne siebie, silne i empatyczne. Ich głos jest zrelaksowany, ale stanowczy i z dobra modulacją. 

...