pytanie zadane 4 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 6 kwietnia 2017 przez użytkownika

Porównanie to będzie najlepiej widoczne w myślnikach. Tak więc poniżej zamieszczę myślniki z porównaniami niektórych cech obu rodzajów turystyki.

Cechy turystyki masowej:

- zasobochłonność i kapitałochłonność inwestycji,
- sezonowość związana z sezonem urlopowym,
- koncentracja przestrzenna i czasowa ruchu turystycznego,
- podróże zorganizowane, grupowe,
- nastawienie na bierny wypoczynek,
- pobyty krótkotrwałe,
- efekt demonstracji ze strony turystów,
- nastawienie turystów na "zaliczenie" atrakcji turystycznych,
- potrzeba komfortu podróży,
- zakupy,
- hałaśliwość,
- brak zainteresowania kulturą odwiedzanych terenów,
- szybkie przemieszczanie się,
- przemysł pamiątkarski,
- komercjalizacja kultury,
- presja na środowisko przyrodnicze i społeczne.
- pogoń za egzotyką,
- konflikty przyrodnicze przestrzenne, społeczne i kulturowe,
- patologie społeczne.

Cechy turystyki alternatywnej:

- bazowanie na zasobach już istniejących,
- dostosowanie organizacyjne do warunków lokalnych,
- podróżowanie indywidualne,
- nastawienie na wypoczynek aktywny,
- ważny cel edukacyjny,
- spontaniczność w podróżowaniu,
- nastawienie na wysoką jakość walorów turystycznych,
- nastawienie na jakość wypoczynku,
- świadomość ekologiczna turystów,
- przygotowanie się do spotkania innej kultury,
- wysiłek, aktywność, przeżycie,
- komfort nie jest niezbędny,
- mniejsze znaczenie szybkości przemieszczania się,
- spokój, życzliwość,
- chęć przystosowania się do lokalnych warunków,
- bezpośredni kontakt z mieszkańcami terenów odwiedzanych,
- poszanowanie miejscowych zwyczajów,
- przewidywanie skutków własnej obecności w nowym środowisku społecznym i przyrodniczym. 

...