lh
pytanie zadane 4 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 kwietnia 2017 przez użytkownika

W poniższej tabeli zamieszczę główne organizacje międzynarodowe o charakterze pozarządowym działające w dziedzinie gospodarki turystycznej.

Branża Organizacja międzynarodowa
o zasięgu globalnym o zasięgu regionalnym
Biura podróży Światowa Federacja Narodowych Związków Biur Podróży

Światowe Stowarzyszenie Agencji Podróży
Amerykańskie Stowarzyszenie Agentów Podróży

Stowarzyszenie Europejskich Touroperatorów
Hotelarstwo i gastronomia Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji

Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych

Międzynarodowa Federacja Kempingu i Karawaningu
Europejskie Stowarzyszenie Menedżerów Hoteli

Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli, Restauracji i Kawiarń we Wspólnocie Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Krajach Stowarzyszonych
Transport Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego

Międzynarodowa Rada Linii Wycieczkowych

Międzynarodowy Związek Transportu Drogowego
Stowarzyszenie Europejskich Regionalnych Linii Lotniczych

Arabska Unia Kolei
Edukacja i nauka Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowych Ekspertów Turystyki

Międzynarodowa Akademia Studiów nad Turystyką 
Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Turystyki i Rekreacji

Europejskie Stowarzyszenie Szkół Hotelarskich i Turystycznych

...