seohost
pytanie zadane 4 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 kwietnia 2017 przez użytkownika

Dzieje hotelarstwa w Polsce rozpoczęły się już w 1187 roku. Wówczas jeszcze nie do końca działo to tak jak dziś, ale był to rok, w którym założono pierwsze hospicjum. Działało ono w Poznaniu przy zakonie joannitów. W XII-XIV wieku zaczęła powstawać sieć karczm i zajazdów ustawianych wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych. W 1374 roku król Kazimierz Wielki wydał nawet dwa statuty: wiślicki i piotrkowski, które mówiły "aby karczmarzom gwałtu nikt czynić nie śmiał". 

Od końca XIV wieku w Krakowie zaczęły powstawać bursy dla studentów Akademii Krakowskiej. W II połowie XV wieku, a dokładnie w 1489 roku w Toruniu powstała gospoda "Pod Modrym Fartuszkiem". Gośćmi w niej byli m.in. król Kazimierz Jagiellończyk czy Jan Olbracht. Na przełomie XVII-XVIII wieku w większości miast funkcjonowały już bogato urządzone gospody, oberże, austerie oraz szynki, z których korzystała miejscowa ludność, ale również podróżni. W 1662 roku pojawiły się sieci dyliżansów połączeń pocztowych i w związku z tym w Polsce powstało 10 stacji pocztowo-dyliżansowych prowadzonych przez rodzinę Bandinellich. 

Pierwszy prawdziwy hotel w Polsce powstawał w latach 1691-1695. Wybudowano go w Warszawie i nosił nazwę "Maywill". Dopiero w XIX wieku rozbudowywana została baza noclegowa w Polsce, głównie o charakterze uzdrowiskowym w Karpatach i wypoczynkowym nad morzem. Akt dotyczący hotelarstwa wydano dopiero w 1824 roku. Wydała go Dyrekcja Generalna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. 

Większość schronisk tatrzańskich powstała w 1873 roku. W ich utworzenie zawiązało się Towarzystwo Tatrzańskie, które później zostało przemianowane na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. 

Biuro podróży "Orbis" powstało w 1920 roku. 26 lat później zawiązało się Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, a w 1928 roku Naczelna Organizacja Przemysłu Hotelowego, która miała siedzibę w Warszawie. Rok 1937 to powołanie Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada". 

W czasie II wojny światowej większość bazy noclegowej w Polsce została zniszczona. Po wojnie zaś w roku 1949 powołano Fundusz Wczasów Pracowniczych, a rok później wiele obiektów zostało upaństwowionych na mocy dekretu z dnia 26 X. Dopiero w latach 1971-1972 zaczęły powstawać obiekty hotelowe wg. dokumentacji technologii zachodnich. Wtedy też powstaje hotel "Victoria". Ustawa o usługach turystycznych została wprowadzona w 1997 roku. 

...