pytanie zadane 3 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 kwietnia 2017 przez użytkownika

Turystów można zapewne podzielić na wiele kategorii w zależności od sytuacji i motywu podróżowania. Ja poniżej pokażę kategorie turystów wg P.L.Pearce'a oraz wypiszę charakterystyczne zachowania dla każdej z nich.

Kategoria turysty Charakterystyczny typ zachowań
Turysta (Tourist) robi zdjęcia, kupuje pamiątki, odwiedza słynne miejsca, nie rozumie miejscowych
Podróżnik (Traveller) przebywa krótko w jednym miejscu, kosztuje lokalnego jedzenia, odwiedza słynne miejsca, zwiedza samodzielnie
Wczasowicz (Holidaymaker) robi zdjęcia, odwiedza słynne miejsca, kupuje pamiątki, daje zarabiać miejscowej gospodarce
Latający odrzutowcami (Jet-setters) żyje w luksusie, szuka zmysłowych przyjemności, zorientowany na pozycję społeczną, odwiedza słynne miejsca, utrzymuje kontakty z równymi sobie
Biznesmen  zorientowany na status, daje zarobić miejscowej gospodarce, nie robi zdjęć, żyje w luksusie, utrzymuje kontakty z równymi sobie
Migrant (Migrant) problemy językowe, kontakty z podobnymi sobie, nie rozumie tubylców, nie wykorzystuje tubylców, nie żyje w luksusie
Ekolog (Conservationist) interesuje się środowiskiem, nie kupuje pamiątek, nie wykorzystuje tubylców, robi zdjęcia, zwiedza/bada na własną rękę
Badacz, Odkrywca (Explorer) zwiedza na własną rękę, interesuje się środowiskiem, podejmuje fizyczne ryzyko, nie kupuje pamiątek, obserwuje odwiedzaną społeczność
Misjonarz (Missionary) nie kupuje pamiątek, szuka sensu życia, nie żyje w luksusie, nie szuka zmysłowych przyjemności, obserwuje odwiedzaną społeczność
Student zagraniczny (Overseas student) kosztuje lokalne jedzenie, nie wykorzystuje tubylców, robi zdjęcia, obserwuje lokalną społeczność, podejmuje fizyczne ryzyko
Antropolog (Anthropologist) obserwuje odwiedzaną społeczność, zwiedza na własną rękę, interesuje się środowiskiem, robi zdjęcia, nie kupuje pamiątek
Hippie nie kupuje pamiątek, nie żyje w luksusie, nie koncentruje się na społecznej pozycji, nie daje zarobić lokalnej gospodarce
Międzynarodowy sportowiec (Internacional Athlete) nie jest wyobcowany z własnego środowiska, nie wykorzystuje tubylców, nie rozumie tubylców, zwiedza na własną rękę, szuka sensu życia
Dziennikarz zagraniczny (Overseas journalist) robi zdjęcia, obserwuje lokalną społeczność, odwiedza słynne miejsca, podejmuje fizyczne ryzyko, zwiedza na własną rękę
Pielgrzym (Religious pilgrim) szuka sensu życia, nie żyje w luksusie, nie koncentruje się na pozycji społecznej, nie wykorzystuje tubylców, nie kupuje pamiątek

 


Przecławski natomiast dzieli młodych turystów na następujące typy:

Typ turysty Charakterystyka
A poznający świat zwiedzanie i poznawanie, ukierunkowany na aspekty przyrodnicze lub kulturowe
B poznający siebie zrozumienie siebie, przemyślenie spraw i decyzjo życiowych
C poszukujący przyjaciół chęć przebywania z innymi, bliskość innych osób, zawieranie nowych przyjaźni
D wypoczywający profilaktyka zdrowotna, poprawa stanu zdrowia
E wyczynowy sprawdzenie siebie, wysiłek fizyczny, pokonywanie przeszkód
F bawiący się miłe spędzanie czasu, rozrywka, przyjemność
G szukający przygód przygody często o charakterze seksualnym, występuje zazwyczaj z typem F
H handlowiec nastawiony na zarobek, najczęściej wyjazdy zagraniczne
I turysta-konformista wierność stereotypom, naśladowanie innych, brak własnej inicjatywy

...