pytanie zadane 3 kwietnia 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 3 kwietnia 2017 przez użytkownika
Przecławski wyróżnia kilka kategorii motywów podróży. Poniżej je wymienię i podam do każdego z nich kilka przykładów takiego rodzaju podróży.

1. Motywy związane za pragnieniem udania się do określonego kraju lub miejscowości - poznanie przyrody, kultury i życia społecznego

2. Motywy związane z pragnieniem opuszczenia na jakiś czas miejsca swojego stałego pobytu - opuszczenie środowiska społecznego w szerokim znaczeniu, opuszczenie rodziny lub środowiska pracy i środowiska lokalnego

3. Motywy związane z pragnieniem spędzenia czasu z kimś poza miejscem stałego zamieszkania - wyjazd z rodziną, z osobą ukochaną lub grupą przyjaciół

4. Motywy związane z pragnieniem zawarcia nowych znajomości, pozyskania nowych przyjaciół

5. Motywy związane z pragnieniem pozostawania w zgodzie ze stereotypami, z normami obowiązującymi w środowisku, do którego się należy

6. Motywy związane z zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych i estetycznych - nawiązanie lub odnowienie kontaktu z pięknem natury, dzieł ludzkich czy ludźmi, ich zwyczajami i kulturą oraz motyw przeżycia przygody lub ryzyka

7. Motywy związane z zaspokajaniem potrzeb twórczych - praca twórcza poza miejscem zamieszkania, praca na rzecz ludności terenów odwiedzanych

8. Motywy związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych - regeneracja sił, potęgowanie zdrowia, leczenie, odczuwanie potrzeby zmiany jako takiej, przyjemności podróżowania, zmiany środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego, przyjemność zmiany rytmu życia

9. Motywy związane z uprawianiem turystyki sensu largo, czyli turystyki w celach zarobkowych, rodzinnych, religijnych, naukowych, edukacyjnych itp.
...