pytanie zadane 3 kwietnia 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 kwietnia 2017 przez użytkownika

SDO (ang. Service Data Objects) - jest elementem architektury programistycznej, który został stworzony przez IBM i BEA w celu ułatwienia i ujednolicenia dostępu do danych pochodzących z wielu różnych źródeł. Rozszerzenie to zapewnia wspólny interfejs, który ułatwia programistom zarzadzenie danymi pochodzącymi z plików XML, relacyjnych baz danych, Web Services i innych tego typu źródeł danych. 

Rysunek przedstawiający architekturę mechanizmu SDO:

architektura SDO

Za dostęp do źródeł danych odpowiadają obiekty DAS. Maskują one szczegóły połączenia z zasobami źródłowymi, dzięki czemu nie ma potrzeby przejmowania się sposobem fizycznego przechowywania danych.

...