pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Algorytmy dostępne natywnie w PHP oraz poprzez rozszerzenie MHASH

Nazwa algorytmu Natywnie / Nazwa funkcji MHASH / Nazwa stałej
ALDER32 - X-MHASH_ALDER32
CRC32 X - crc32( ) X-MHASH_CRC32
GOST - X-MHASH_GOST
HAVAL128 - X-MHASH_HAVAL128
HAVAL160 - X-MHASH_HAVAL160
HAVAL192 - X-MHASH_HAVAL192
HAVAL256 - X-MHASH_HAVAL256
MD4 - X-MHASH_MD4
MD5 X - md5( ), md5_file( ) X-MHASH_MD4
RIPEMD160 - X-MHASH_RIPEMD160
SHA1 X - sha1( ), sha1_file( ) X-MHASH_SHA1
SHA256 - X-MHASH_SHA256
TIGER - X-MHASH_TIGER
TIGER128 X-MHASH_TIGER128
TIGER160 X-MHASH_TIGER160

...