seohost
pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Książki przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Bajki psychoterapeutyczne to bajki przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Są one podobne do baśni, ale dodano do nich dodatkowe techniki terapeutyczne. Takie bajki są zazwyczaj dłuższe z rozbudowana fabułą i za ich pomocą można uwzględnić wszystkie założenia teoretyczne, ułatwić wystąpienie mechanizmu naśladownictwa i identyfikacji oraz przewarunkowania. W bajkach psychoterapeutycznych zawarty jest inny sposób myślenia i odczuwania sytuacji lękotwórczej. 

Bajki te zawierają niektóre elementy baśni i bajki psychoedukcyjnej, ale uzupełnione są o dawanie wsparcia co ma zbudować zasoby osobiste i powodować reakcję napięcia. Jej celami są:

- zastępcze zaspokajanie potrzeb, dowartościowanie dziecka,
- dawanie wsparcia poprzez zrozumienie i akceptację,
- przekazanie odpowiedniej wiedzy o lękotwórczej sytuacji i wskazanie sposobów radzenia sobie z nią,
- obniżenie lęku. 

...