pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Książki przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Bajka psychoedukacyjna to taka bajka, której celem jest wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka, czyli rozszerzenie jego możliwego repertuaru zachowań. 

Zazwyczaj bohater danej bajki ma taki sam lub bardzo podobny problem do tego, który przeżywa dziecko; zdobywa ono doświadczenie poprzez bajkowy świat, gdzie uczy się jakie wzory zachowania należy zastosować, rozszerza swoją samoświadomość, co z kolei sprzyja uczeniu się zachowania w trudnej sytuacji. Są to poznawcze sposoby oddziaływania. 

Bajki psychoedukacyjne powinny mówić o emocjach, jakie wyzwalają konkretne sytuacje w taki sposób, by rozwijały świadomość emocjonalną, czyli rozpoznawanie emocji i ich nazywanie, by sprzyjały rozumieniu ich wpływu, wywołujących je przyczyn i efektów w postaci doznawanych symptomów, uczyły optymizmu, rozwijały empatię i dawały wsparcie w relacjach z innymi. 

...