pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Książki przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Bajka relaksacyjna to jedna z rodzajów bajek terapeutycznych, której zadaniem jest zrelaksowanie się, oderwanie się od lęku, strachu lub niesienie pomocy walki ze swoimi lękami. Posługuje się ona wizualizacją, by wywołać u słuchacza odprężenie i uspokojenie. 

Bajki relaksacyjne najczęściej skierowane są do dzieci lub wczesnej młodzieży; przeważnie jest to wiek 4-9 lat. Jej akcja rozgrywa się w dobrze znanym dziecku miejscu, ale opisanym jako spokojne, przyjazne i bezpieczne. Bajka ma wyraźny schemat, gdzie bohater opowiadania obserwuje i doświadcza wszystkimi zmysłami miejsca, gdzie odpoczywa. Należy pamiętać, że przebieg spotkania bohaterów w bajce nie może być dynamiczny. Cała bajka relaksacyjna powinna trwać krótko około 3-7 minut, ale powinny występować w niej specyficzne wydarzenia jak np. kąpiel pod wodospadem, latanie itp., ponieważ to ma silne działanie oczyszczające, uwalniające od napięć i innych negatywnych emocji. Poniżej przykład jednej z bajek relaksacyjnych:

Bajki relaksacyjne rozwijają wyobraźnię dziecka i powodują wydobywanie określonych stanów emocjonalnych. Świat jaki pokazuje się dziecku w bajce terapeutycznej powinien być przedstawiany z jego perspektywy (dziecka). Dobrze jak w takich bajkach występują bohaterowie i przybierają one postać zwierzątek, zabawek lub dzieci, z którymi dziecko słuchające będzie się łatwo identyfikowało. Bajki terapeutyczne mogą występować w formie:

- słuchowej np. audiobooki, gdzie słychać szum wody, dźwięki natury itp.

- wzrokowej, gdzie na pokazywanych obrazkach lub filmach widać krajobraz górski, morski itp.

- czuciowej, gdzie doświadczamy relaksu czując np. wodę poprzez jej dotykanie, krople deszczu, które spadają nam na twarz czy ciepło z ogniska itp. 

Bardzo ważne jest to, aby osoba, która czyta, opowiada bajkę relaksacyjną również była odprężona, wyciszona i zestresowana, by mówiła cichym, spokojnym głosem. Dzięki temu można wyzwalać u słuchaczy/obserwatorów emocje, poznać trudne do zrozumienia dla dziecka problemy i możliwości ich rozwiązań. 

...