pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Książki przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Biblioterapia to metoda psychoterapeutyczna, której zadaniem jest wzmocnienie i wzbogacenie zasobów pacjenta, by lepiej radził sobie z trudnościami. Pacjent oczywiście sam musi rozwiązać dany problem, ale książka daje mu wsparcie, pomaga się uspokoić, zredukować lęk. Biblioterapia to metoda pomocnicza, która wspiera proces terapeutyczny. 

Biblioterapia sięgała już czasów starożytnych, gdzie w bibliotece w Aleksandrii widniał napis: "Lekarstwo na umysł". W szpitalu w Kairze w roku 1272 stosowano czytanie Koranu w ramach terapii, zaś w Europie pobożne teksty włączono w XVIII wieku do programów leczenia psychicznie chorych. W 1802 roku Benjamin Rush zalecał czytanie świeckich książek również w tym samym celu. 

Terminu biblioterapia po raz pierwszy użyto w 1916 roku. Pojęcie to wywodzi się z dwóch wyrazów greckich:

- biblion = książka

- therapeo = leczę. 

...