pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Poniżej w tabeli przedstawię klasyfikację mineralnych utworów glebowych z podziałem na frakcje i podfrakcje granulometryczne wg normy polskiej PN-R-04033. Norma ta obowiązuje od stycznia 1998 roku.

nazwa frakcji i podfrakcji granulometrycznych Średnica ziaren w milimetrach
A. Części szkieletowe

I. Frakcja kamienista
1. kamienie duże, głazy, bloki skalne
2. kamienie średnie, otoczaki, gruz
3. kamienie małe, kamyki, gruz

II. Frakcja piaskowa
1. żwir gruby
2. żwir średni
3. żwir drobny
Powyżej 2

powyżej 75
powyżej 500
500-250
250-75

75-2
75-20
20-5
5-2
B. Części ziemiste

III. Frakcja piaskowa
1. piasek bardzo gruby
2. piasek gruby
3. piasek średni
4. piasek drobny
5. piasek bardzo drobny

IV. Frakcja pyłowa

V. Frakcja iłowa
Poniżej 2

2,0-0,05
2,0-1,0
1,0-0,5
0,5-0,25
0,25-0,10
0,10-0,05

0,05-0,002

poniżej 0,002

...