pytanie zadane 1 kwietnia 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 kwietnia 2017 przez użytkownika

Stopień rozkładu torfu to inaczej ilość zawartej w nim masy amorficznej - humusu, którą wyraża się w procentach lub innej umownej skali. Najbardziej popularną metodą jej wyliczenia jest dziesięciostopniowa skala von Posta. 

H1 - torf nierozłożony, przy wyciskaniu wydziela się woda czysta, bezbarwna
H2 - torf prawie nierozłożony, przy wyciskaniu woda jest lekko żółta
H3 - torf mało rozłożony, woda przy wyciskaniu jest mętna, brunatnawa
H4 - torf słabo rozłożony, woda jest bardzo mętna
H5 - torf dostatecznie rozłożony, woda wyciskana jest mętna, brunatna i ma trochę masy torfowej
H6 - torf dobrze rozłożony, gdzie wyciska się do 1/3 masy torfowej
H7 - torf silnie rozłożony, gdzie wyciska się 1/2 masy torfowej
H8 - torf silnie rozłożony, gdzie widoczne są pozostałości drewna i wyciska się 2/3 masy torfowej
H9 - torf zupełnie rozłożony bez widocznej struktury roślinnej, gdzie wyciska się prawie całą masę torfową
H10 - torf zupełnie rozłożony, masa torfowa przeciska się pomiędzy palcami

Podział wg tej skali mas organicznych wg stopnia rozkładu i związanego z nim stanu zhumifikowania masy organicznej oraz jej struktury.

Rodzaj utworu wg stopnia rozkładu Stopień rozkładu wg skali von Posta Określenie struktury Utwory według genezy
Włóknisty R1 słaby H1 - H3 gąbczasta
włóknista
torfy mechowiskowe, szuwarowe
Mozaikowy R2 średni H4 - H6 amorficzno-gąbczasta

amorficzno-włóknista

kawałkowa
torfy mechowiskowe

torfy turzycowiskowe, szuwarowe

torfy olesowe
Amorficzny R3 silny H7 - H10 kawałkowo-amorficzna

amorficzna
torfy olesowe, utwory torfowo-mułowe olesowe

...