pytanie zadane 27 marca 2017 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 28 marca 2017 przez użytkownika

Słowo "yuppie" nie ma jednego znaczenia. Można je rozumieć jak:

- young upwarding person, co oznacza młodego karierowicza

- yung urban professional, co oznacza młodego miejskiego profesjonalistę. 

Drugie określenie stosowane jest częściej. 

Ogólnie yuppie narodziło się w latach 70. i 8-. XX wieku i określało pokolenie ludzi rozpoczynających pracę zawodową, które od początku było nastawione na sukces, karierę i wielkie pieniądze. Obecnie najwięcej takich osób jak yuppie pracuje na giełdach, jako maklerzy lub w zarządach wielkich korporacji. W tamtych latach osoby takie coraz częściej przenosiły się do lepiej prosperujących firm komputerowych, gdzie trafiali oni później do zarządu. 

Celem yuppie's jest sukces zawodowy, gdzie takie osoby często przenoszą się z jednej pracy do drugiej, ponieważ jeśli w jedynym miejscu nie da się już więcej osiągnąć to bez sentymentu zmieniają prace na lepszą, inną itp. Robią tak również wtedy, gdy chcą bardziej rozwijać swoją inteligencję i kreatywność. 

Ludzie, których określa się tym mianem nie są za bardzo za zakładaniem rodziny czy posiadaniu dzieci, ale chcą żyć samotnie, ewentualnie w krótkich związkach. Dzieje się tak, dlatego, że uważają oni, że założenie rodziny ograniczy im niezależność, uważają, że muszą być mobilni itp. Poza pracą uważają, że pieniędzmi, które zarobili muszą się chwalić, więc są konsumpcjonistami, co widać po ich eleganckim, markowym ubiorze. Tym samym też cenią sobie ekologię i własne zdrowie, gdzie jedzą oni zdrową żywność oraz często korzystają z porad różnych lekarzy. 

Yuppies przeważnie spędzają czas w towarzystwie pochodzącym ze swojego środowiska i rzadko w ogóle rozmawiają z innymi ludźmi.

W Polsce kultura yuppies rozpoczęła się w latach 80. XX wieku, gdzie osoby takie zwano japiszonami. U nas kultura ta objawiała się prawie wyłącznie na ekskluzywnych strojach, gdzie dominowały zielone marynarki i jedwabne koszule. 

...