pytanie zadane 25 marca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Fikcyjni towarzysze zabaw naszych dzieci to wymyślone przez nie postacie, które towarzyszą prawie codziennie naszym pociechom. Najczęściej wymyślają je dzieci, które nie mają rodzeństwa lub które nie mają się z kim bawić, w zabawach które wymagają większej liczby uczestników. 

Taki fikcyjny przyjaciel pełni więc rolę prawdziwego przyjaciela, a dziecko zawsze będzie odczuwało zadowolenie z niego niezależnie od roli jaką będzie pełnił. Zazwyczaj wymyśloną postacią są osoby w wieku dziecka i o tej samej płci. Imiona mają nadane przez dziecko, a ich cechy odpowiadają cechom naszego dziecka lub takim, które nasze dziecko chciałoby mieć. Dzieci, które posiadają fikcyjnego przyjaciela, często traktują go jako swoją tajemnicę, o której nie chcą nikomu mówić. Taka zabawa jest objawem rozwijania się twórczości u dziecka. 

Z badań wynika, że takich przyjaciół zabaw częściej wymyślają sobie dzieci o wyższym niż przeciętny poziomie inteligencji. W szczególności najbardziej objawia się ono wśród dzieci uzdolnionych pisarsko. Częściej też wymyśleni koledzy pojawiają się u dzieci, które mają jakieś problemy społeczne tego typu, że są np. nieśmiałe, wrażliwe, ale też u dzieci u których występuje brak szczerości czy pragnienie zwrócenia na siebie uwagi. 

...