pytanie zadane 25 marca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Rozrywki w rozwoju dziecka są przede wszystkim źródłem wiedzy, uczą nowych słów oraz posługiwania się nimi podczas komunikacji z innymi. Dzieci, które oglądając telewizję identyfikują się z jakąś postacią, rozwijają swój wgląd społeczny, a to pomaga im się przystosować do życia społecznego. Dziecko obserwując takie postacie uczą się jak rozwiązywać swoje problemy emocjonalne i tego jak radzić sobie z nimi. 

Poza tym dostarczanie dzieciom rozrywek pomoże rozładować potrzeby i dziecięce pragnienia, które jest ciężko zniwelować w rzeczywistości. Dzieci muszą uczyć się również koncentrować swoją uwagę, zapamiętywać i rozumować, by móc cieszyć się różnego rodzaju rozrywkami. Wiele jest rozrywek, które dostarczają materiał do twórczych prac dziecięcych i pobudzają motywację do działania. 

Środki masowego przekazu, jakie obecnie są wszechstronnie dostępne, uczą dzieci jak ludzie reagują na różne sytuacje, które zdarzają im się w życiu oraz jak w nich postępować. Wiele takich środków dostarcza wzorców cech osobowości społecznie aprobowanych, które dzieciom służą do kształtowania własnej osobowości. 

...