pytanie zadane 25 marca 2017 w Multimedia/RTV przez użytkownika

4 odpowiedzi

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

W schematach elektrycznych i w planach instalacji stosuje się znormalizowane symbole graficzne, które są niejako uproszczonym przedstawieniem rysunkowym elementów urządzeń i maszyn elektrycznych.

Symbole graficzne rodzajów prądów
symbol prądu stałego prąd stały (symbol ogólny)
symbol prądu zmiennego prąd zmienny (symbol ogólny)
symbol prądu zmiennego średniej częstotliwości prąd zmienny średniej częstotliwości
symbol prądu zmiennego wielkiej częstotliwości prąd zmienny wielkiej częstotliwości
symbol prądu zmiennego jednofazowego prąd zmienny:
jednofazowy
dwufazowy
trójfazowy o częstotliwości 50 Hz
symbol prądu wyprostowanego prąd wyprostowany

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika
Symbole graficzne układów elektrycznych
symbol układu prądu stałego dwuprzewodowego układ prądu stałego dwuprzewodowy
symbol układu prądu stałego tójprzewodowego układ prądu stałego trójprzewodowy z przewodem zerowym
symbol układu prądu zmiennego trójfazowego układ prądu zmiennego trójfazowego z przewodem zerowym
symbol układu jednofazowego układ jednofazowy
symbol układu dwufazowego trójprzewodowy układ dwufazowy trójprzewodowy
symbol układu trójfazowego trójkątny układ trójfazowy trójkątny
symbol układu trójfazowego gwiazdowy układ trójfazowy gwiazdowy
symbol układu trójfazowego gwiazdowy czteroprzewodowy układ trójfazowy gwiazdowy czteroprzewodowy z przewodem zerowym
symbol układu trójfazowego zygzakowy układ trójfazowy zygzakowy

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika
Symbole graficzne elektrowni i podstacji
symbol ogólny elektrowni elektrownia (symbol ogólny)
symbol elektrowni cieplnej elektrownia cieplna
symbol eletrowni-ciepłowni elektrownia-ciepłownia
symbol elektrowni wodnej elektrownia wodna
symbol elektrowni ciplno-wodnej elektrownia cieplno-wodna
symbol ogólny podstacji Podstacja (symbol ogólny)
symbol podstacji budynkowej podstacja budynkowa
symbol podstacji rozdzielczej podstacja rozdzielcza
symbol ogólny podstacji o maszynach wirujących Podstacja o maszynach wirujących
symbol podstacji o maszynach wirujących podstacja o maszynach wirujących przetwarzająca
prąd zmienny na stały
symbol podstacji o maszynach wirujących przetwarzająca częstotliwość podstacja o maszynach wirujących przetwarzająca częstotliwość
symbol podstacji prostownikowej podstacja prostownikowa
symbol podstacji transformatorowej podstacja transformatorowa
symbol stacji transformatorowej stacja transformatorowa (wolnostojąca)
symbol stacji słupowej stacja transformatorowa (słupowa)
symbol stacji w budynku stacja transformatorowa w budynku

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika
Symbole graficzne maszyn elektrycznych i transformatorów
symbol maszyny elektrycznej maszyna elektryczna
symbol prądnicy prądnica
symbol prądnicy prądu stałego prądnica prądu stałego
symbol prądnicy prądu zmiennego synchroniczna prądnica prądu zmiennego synchroniczna
symbol prądnicy prądu zmiennego asynchroniczna prądnica prądu zmiennego asynchroniczna
symbol silnika elektrycznego silnik elektryczny
symbol silnika prądu stałego silnik prądu stałego
symbol prądu zmiennego komutatorowy silnik prądu zmiennego komutatorowy
symbol silnika prądu zmiennego synchroniczny silnik prądu zmiennego synchronicznego
symbol silnika indukcyjnego silnik indukcyjny
symbol maszyny elektrycznej pracującej jako prądnica maszyna elektryczna pracująca jako prądnica i jako silnik
symbol przetwornicy jednotwornikowej przetwornica jednotwornikowa przetwarzająca prąd stały
na stały
symbol przetwornicy jednotwornikowej przetwarzającej prąd zmienny na stały prądnica jednotwornikowa przetwarzająca prąd zmienny
na prąd stały
symbol zespołu maszynowego zespół maszynowy
symbol ogólny transformatora Transformator
symbol transformatora jednofazowego transformator jednofazowy
symbol transformatora trójfazowego transformator trójfazowy
symbol transformatora o przekładni zmiennej transformator o przekładni zmiennej pod obciążeniem
symbol transformatora jednouzwojeniowego transformator jednouzwojeniowy (autotransformator)
symbol transformatora jednouzwojeniowego o przekładni zmiennej transformator jednouzwojeniowy o przekładni zmiennej
pod obciążeniem

...